Friday, 23/10/2020 - 00:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Khánh

Kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2012 - 2013

- Căn cứ vào quyết định 01/ 2003/ QĐ/ BGD & ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003. - Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình - Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường Tiểu học Tân Khánh. - Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Nhà trường. - Thư viện trường Tiểu học Tân Khánh xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2012 – 2013 như sau:

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TÂN KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN

Năm học 2012 - 2013

- Căn cứ vào quyết định 01/ 2003/ QĐ/ BGD & ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003.

- Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình

-  Căn cứ vào tình hình thực tế cơ sở vật chất của trường Tiểu học Tân Khánh.

 Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Nhà trường.

-  Thư viện trường Tiểu học Tân Khánh xây dựng kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2012 – 2013 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2011 - 2012

 Năm học 2011 – 2012 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Nhà trường, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện  Phú Bình Thư viện trường Tiểu Học  Tân Khánh đã không ngừng cố gắng phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình góp phần tích cực trong công tác thi đua đạt thành tích cao của giáo viên và học sinh trong trường trong việc giảng dạy và học tập.

Công tác thư viện giữ một vai trò quan trọng trong nhà trường góp phần phục vụ tốt công tác dạy và học, cũng như các hoạt động khác của nhà trường. Đặc biệt trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tiếp cận các công nghệ khoa học khác trong đời sống của cán bộ GV và học sinh .Thư viện phải luôn là trung tâm sinh hoat văn hoá và khoa học. Tuy nhiên trong thực tế, công tác thư viện trường Tiểu học Tân Khánh cũng có nhiều thuận lợi và khó khăn riêng.

1. Những thành tựu đã đạt được:

Được sự quan tâm, tạo điều kiện và chỉ đạo sâu sát của BGH nhà trường, Thư viên Trường Tiểu học Tân Khánh đã có cơ sở vật chất đạt chuẩn với đầu đủ diện tích, bàn ghế phục vụ bạn đọc cũng như đã trang bị được máy tính có kết nối mạng internet cho cán bộ thư viện. Thư viện đã thể hiện được rõ vai trò và chức năng riêng, phục vụ tối ưu cho công tác dạy và học của nhà trường.

Trên cơ sở đó, sau khi kết thúc năm học 2011 – 2012 cán bộ thư viện cùng cán bộ phụ trách tổ hành chính đã bắt tay vào tiến hành kiểm kê sổ sách và vốn tài liệu có trong thư viện, từ đó xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm học mới 2012 - 2013 phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

Với tính chất là Thư viện của trường Tiểu học, Thư viện trường trong thời gian vừa qua cũng như trong những năm tới đây đã và sẽ bám sát chuyên môn của Nhà trường để từ đó chuẩn bị nguồn tài liệu cho giáo viên và học sinh mượn đạt hiệu quả cao nhất.

Năm học vừa qua Thư viện đã có nhiều phương án để thu hút cán bộ, giáo viên và học sinh đến thư viện.

Thư viện đã thường xuyên tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề nhân các ngày lễ lớn, ngày kỉ niệm thu hút đông đảo học sinh đến đọc sách. Từ đó khơi dậy phong trào đọc sách trong Nhà trường.

Bên cạch đó còn là phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ cho "Tủ sách dùng chung" đã được các em học sinh tích cực tham gia quyên góp.

2.Những mặt còn hạn chế:

Trong năm vừa qua, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được thư viện Nhà trường còn có những điểm chưa đạt và chưa thật sự nổi bật, cần có biện pháp khắc phục như:

- Cơ sở vật chất tuy đã đáp ứng được yêu cầu mà quyết định 01 đưa ra nhưng hiện tại đã cũ và có tính ứng dụng chưa cao, số đầu sách tham khảo chưa nhiều, về mặt chất lượng chưa có nhiều sách quý. Đặc biệt là sách phục vụ cho việc đổi mới chương trình sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 4, 5 vẫn còn những tài liệu cũ, tủ mục lục không phát huy được hiệu quả; Tủ sách đạo đức đã được bổ sung nhưng số lượng bản vẫn còn quá ít so với nhu cầu của bạn đọc (khoảng hơn 200 bản sách)

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN NĂM HỌC 2012 -2013

             I/ Đặc điểm tình hình

1. Về đội ngũ giáo viên:

Hiện có 39 cán bộ, giáo viên trong đó:

-  Hiệu trưởng: 01 người

 Hiệu phó: 02 người

-  Kế toán : 01 người

-  Y tế + Thủ quỹ: 01 người

-  Cán bộ thư viện + thiết bị: 02 người

-  Giáo viên giảng dạy: 35 người

2.Về học sinh:

Tổng số học sinh: 617 em

Số lớp: 21 lớp. Trong đó chia ra:

- Khối 1: 04 lớp

- Khối 2: 05 lớp

- Khối 3: 04 lớp

- Khối 4: 04 lớp

- Khối 5: 04 lớp

3.Thuận lợi:

- Với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Nhà trường cùng với phụ huynh học sinh đã đầu tư mua sắm sách giáo khoa, vở bài tập, sách tham khảo cho học sinh phục vụ tốt nhu cầu học tập của các em.

- Thư viện đã bổ sung nhiều loại sách phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Thư viện không ngừng phấn đấu về mọi mặt để đưa những kết quả tốt nhất cho cán bộ giáo viên trong trường và các em học sinh.

- Cơ sở vật chất: Có tủ đựng sách và kho sách riêng, có bàn làm việc của cán bộ thư viện, có bàn ghế phục vụ việc đọc sách của bạn đọc.

- Trong những năm gần đây được sự quan tâm chú trọng của ngành giáo dục, Ban lãnh đạo Nhà trường nên thư viện được đầu tư, bổ sung thêm sách báo tạo thêm vốn tài liệu cho thư viện càng phong phú, từ đó kích thích bạn đọc đến thư viện nhiều hơn.

- Các em học sinh đều quan tâm, có ý thức học tập, có ý thức đọc sách và giữ gìn bảo quản vốn tài liệu thư viện, chấp hành mọi nội quy thư viện đề ra.

      4. Khó khăn

- Tuy đã cố gắng chăm lo và tu bổ cho Thư viện song cơ sở vật chất của thư viện còn thiếu thốn như: Chưa có tủ trưng bày sách mới. Chưa có máy tính nối mạng. Bàn ghế dành cho học sinh ngồi đọc còn chưa đủ, tủ sách Đạo đức chưa thật sự phong phú, tủ mục lục hiện không sử dụng được, chưa thành lập được “Tủ sách tư tưởng Hồ Chí Minh”...

  - Một số bạn đọc (học sinh) cũng chưa hiểu hết vai trò và tầm quan trọng của thư viện trong việc nâng cao chất lượng học tập của bản thân mình.

  - Số lượng sách, tỷ lệ sách báo trên đọc giả vẫn chưa cân đối, còn thiếu những sách tham khảo rất cần thiết trong các môn học.

  - Kinh phí cấp cho việc bổ sung sách thường xuyên còn hạn chế.

  - Học sinh học 2 buổi / ngày nên thời gian đọc sách trên thư viện rất hiếm hoi. 

 II. Chỉ tiêu phấn đấu

Trong năm học 2012 - 2013 phấn đấu đưa Thư viện phát triển hơn nữa cả về số lượng bạn đọc và chất lượng phục vụ bạn đọc. Cụ thể như sau:

Đảm bảo đủ sách cho giáo viên giảng dạy và tham khảo.

-  Sách giáo khoa: 100 % học sinh có sách giáo khoa.

-  Báo, tạp chí: trên 10 loại/ năm.

-  Bổ sung sách: 500 bản/năm.

-  Kỹ thuật nghiệp vụ:

+  Tiến hành phân loại, mô tả, tổ chức mục lục và xếp kho theo đúng kỹ thuật nghiệp vụ.

+  Có nội quy thư  viện, khẩu hiệu thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên và học sinh sử dụng sách trong thư viện.

+  Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng nghiệp vụ.

+  Kiểm kê thanh lý tài sản theo quy định, cập nhật kịp thời.

 - Công tác bạn đọc:

+  Số lượng cán bộ giáo viên đến thư viện: 100%

+  Số lượng cán bộ giáo viên mượn sách: 100%

+  Số lượng học sinh đến thư viện: 80 %

- Hoạt động thư viện:

     +  Tổ chức mạng lưới thư viện để phát triển phong trào đọc sách.

+ Giới thiệu sách hàng tháng, thông báo sách mới ở danh mục giới thiệu sách.

+  Kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức kiểm tra tình hình sử dụng SGK của học sinh vào đầu năm, đảm bảo 100 % học sinh có  SGK.

+ Kết hợp với ban phụ trách đội cho học sinh đọc và nghe đọc sách – truyện dưới cờ vào các ngày thứ 2 hàng tuần.

+  Biên soạn thư mục: 02 thư mục/năm

III. Các biện pháp thực hiện

1. Hồ sơ sổ sách:

Trong thư viện đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách: sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt, sổ đăng ký sách giáo khoa, sách nghiệp vụ, sách tham khảo, đăng ký báo - tạp chí, sổ cho mượn sách của giáo viên, sổ cho mượn sách của học sinh, sổ nhật ký thư viện, sổ theo dõi bạn đọc.

2. Bảo quản

Kiểm kê theo từng năm, thường xuyên thanh lọc tài liệu đã lạc hậu, cũ nát ra khỏi thư viện, bổ sung những tài liệu cần thiết phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Sắp xếp sách khoa học, đúng theo quy tắc sắp xếp để tiện cho việc phục vụ cũng như bảo quản. Với một thư viện mà vốn sách báo còn khiêm tốn, chúng tôi tổ chức sắp xếp sách báo trên giá theo đăng ký cá biệt.

            3. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị cho thư viện

- Thư viện luôn kết hợp với Nhà trường để tăng cường mua sắm những trang thiết bị cần thiết cho cả khâu bảo quản và phục vụ, làm sao có được một phòng đọc tại chỗ và bổ sung nhiều loại sách báo có chất lượng cao.    

          4. Lịch công tác của thư viện

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

5. Các biện pháp khác

- Tuyên truyền cho giáo viên và học sinh trong trường thấy rõ tầm quan trọng của sách báo nói chung, sách giáo khoa, sách nghiệp vụ và sách tham khảo trong Nhà trường nói riêng.

Mọi thành viên trong Nhà trường biết cách sử dụng sách có hiệu quả nhất và phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản sách, không làm hư hỏng, mất mát.

Thực hiện nghiêm túc các Quyết định của ngành, của trường, làm đúng nghiệp vụ thư viện, tích cực các hình thức tuyên truyền, giới thiệu sách.

PHẦN THỨ III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG

 

 Tháng/năm

      Nội dung

      Bổ sung

 

 

 

 

   T8/ 2012

 

 

 

 

- Củng cố hồ sơ sổ sách để quản lý sách trong thư viện.

- Vệ sinh kho sách, kiểm tra kho sách và tài liệu trong kho.

- Chuẩn bị sách cho năm học mới.

- Cung ứng sách giáo khoa cho học sinh.

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí, báo cáo với Nhà trường mua sắm các loại sổ sách phục vụ công tác của cán bộ thư viện, sách giảng dạy phục vụ giáo viên.

- Tiếp tục giới thiệu sách giáo khoa và sách tham khảo phục vụ năm học mới.

 

 

 

 

 

    T9/ 2012

- Công bố lịch làm việc của Thư viện trường.

- Cho giáo viên mượn sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ.

- Sắp xếp lại kho sách.

- Phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Tiếp tục bổ sung sách cho thư viện.

- Thực hiện việc xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu.

- Lập báo cáo thống kê theo quy định.

- Lập kế hoach thư viện cho năm học 2012– 2013.

 

 

 

 

 

   T10/ 2012

 

- Tiếp tục hoàn chỉnh kho sách và góp ý kiến với các đồng chí giáo viên chủ nhiệm về việc tuyên truyền, động viên các em học sinh mượn sách theo quy định của thư viện.

- Bổ sung các loại sách giáo dục đạo đức.

- Tổ chức cho học sinh mượn đọc sách, truyện vào các ngày hàng tuần.

- Giới thiệu sách tháng 10 – Thư mục tháng 10.

- Tổ chức xử lý kỹ thuật sách, báo, tài liệu mới và cũ.

 

 

 

 

 

 T11/ 2012

- Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

- Mô tả tài liệu có trong thư viện.

- Tổ chức cho học sinh mượn đọc sách, truyện vào các ngày hàng tuần.

- Tổ chức giới thiệu sách nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 / 11.

- Cho học sinh mượn sách, báo, tạp chí.

- Bổ sung, giới thiệu và hướng dẫn học sinh sử dụng các sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ ôn tập học kỳ 1.

 

 

 

 

 

 

 T12/ 2012

- Mở cửa thường xuyên để phục vụ bạn đọc.

- Giới thiệu, bổ sung một số loại sách theo chủ đề.

- Tiếp tục bổ sung sách báo và tài liệu cho thư viện và tổ chức xử lý kỹ thuật.

- Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

- Giới thiệu danh mục sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho học kỳ 2.

- Tổ chức cho học sinh mượn sách thư viện

- Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học kỳ 1.

- Báo cáo nhanh kết quả hoạt động của Thư viện Nhà trường phục vụ học kỳ 1.

 

 

 

 

 

   T1/ 2013

- Nhắc nhở các độc giả mượn trả sách thư viện theo đúng quy định.

- Thống kê các loại sách còn thiếu mà giáo viên phản ánh để báo cáo Nhà trường bổ sung thêm.

- Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

- Giới thiệu sách tháng 1.

- Tiếp tục giới thiệu sách giáo khoa phục vụ kỳ 2.

- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách.

- Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu.

 

 

 

 

T2/ 2013

- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách trong toàn trường.

- Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

- Giới thiệu thư mục chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và học tập.

 

 

 

 

    T3/ 2013

- Giới thiệu, sưu tầm sách theo chủ đề.

- Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

- Giới thiệu sách nhân Kỷ niệm 26 / 3.

- Vệ sinh thư viện.

- Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu.

- Chuẩn bị sách, lập danh mục sách và tổ chức giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sách phục vụ việc ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

 

 

 

 

    T4/ 2013

- Mở cửa thường xuyên theo lịch để giáo viên và học sinh mượn và trả sách theo quy định của thư viện .

- Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

- Giới thiệu sách về ngày 30 – 4.

- Tiếp tục bổ sung và xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.

- Chuẩn bị kế hoạch giới thiệu phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

- Tu sửa, vệ sinh thư viện.

 

 

 

 

 

 

 

 

    T5/ 2013

 

- Trưng bày giới thiệu sách, điểm sách viết về Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 121 năm ngày sinh nhật Bác 19/ 5.

- Tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn học sinh sử dụng sách phục vụ ôn tập, kiểm tra cuối năm học.

- Tổ chức đọc sách, truyện dưới cờ cho học sinh vào thứ 2 hàng tuần.

- Thu hồi toàn bộ sách giáo khoa, sách tham khảo của giáo viên và học sinh.

- Kiểm kê tình hình kho sách, chuẩn bị kế hoạch bảo quản kho sách, báo, tài liệu và các trang thiết bị của thư viện trong dịp nghỉ hè.

- Tổng kết công tác thư viện. Rút kinh nghiệm cho năm học sau.

- Tiếp tục giới thiệu phát hành  sách giáo khoa phục vụ năm học tới.

 

 

 

T6 + 7/ 2013

- Tổ chức việc bảo quản kho sách, tài liệu, tài sản, các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè.

- Tổ chức giới thiệu phát hành sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ năm học mới.

 

  

 

                                            Tân Khánh, ngày 10 tháng 9 năm 2012

HiÖu Tr­ëng

 

 

 

§ång ThÞ Liªn

Phô tr¸ch TV

 

 

 

Ng« ThÞ HiÖp

 

                              

 

 


Nguồn: thtankhanh.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 10 : 423
Năm 2020 : 4.025